Đang truy cập: Trang chủ Kiến thức cáp quang Hướng dẫn quy trính bóc tách vỏ cáp quang và hàn nối sợi quang - Phần 1
Hướng dẫn quy trính bóc tách vỏ cáp quang và hàn nối sợi quang - Phần 1

Đây là video clip hướng dẫn cách bóc tách vỏ cáp quang để chuẩn bị hàn nối, trong phần 2 sẽ hướng dẫn về việc hàn nối sợi quang vào ODF với máy hàn sợi quang FiTel S122A

Xem phần 2 tại đây!!!

Dim lights Embed Embed this video on your site